У Жмеринці можна скористатися послугою «Муніципальна няня»

Поділитись у Facebook Відправити в Twitter
  • 13.03.2019 23:50
  • 0

Роз'яснення надає начальник відділу адресних грошових допомог та компенсаційних виплат  управління праці та соціального захисту населення Жмеринської міської ради Алла Голубова.

Послуга з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» – послуга, що надається для підтримки батьків (усиновлювачів), опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років. Отримувач послуги «муніципальна няня» – батьки (усиновлювачі), опікуни дитини.

      Розмір компенсації послуги

Муніципальна няня – будь-яка фізична особа – підприємець/юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років. Компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується отримувачу послуги у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

Станом на 01.01.2019 року розмір складає 1626,00 грн. Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею.

 Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

      Які потрібно документи

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги «муніципальна няня» протягом місяця після укладення договору подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання такі документи:

– заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

– заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;

– копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;

– документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

– свідоцтва про народження дитини;

– паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

– документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

– документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;

– рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

 Отримувачі послуги повинні:      

– щомісяця до 5 числа подає в письмовій (електронній) формі місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня»;

– протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги «муніципальна няня».

       У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня», виплата компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється.

       Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня», виплата компенсації послуги «муніципальна няня» поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги «муніципальна няня».

       У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років сума компенсації послуги «муніципальна няня» перераховується місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення без подання заяви отримувачем послуги «муніципальна няня».

       Виплата раніше призначеної компенсації послуги «муніципальна няня» припиняється, у разі коли отримувачем послуги «муніципальна няня» було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації послуги «муніципальна няня», внаслідок чого були надміру виплачені кошти, – з місяця, в якому виявлено порушення.

      У разі одержання надміру виплачених коштів під час виплати компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги «муніципальна няня» повинен відшкодувати місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення ці кошти за весь період з моменту, коли він не мав права на їх одержання. Компенсація послуги «муніципальна няня» не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини. Одержання отримувачами послуги «муніципальна няня» інших видів допомог не впливає на призначення та виплату компенсації послуги «муніципальна няня». Компенсація послуги «муніципальна няня» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

 

Коментарі: